โรงแรมเดอะ Sacred Valley ห้องสแตนดาร์ด

ลักษณะ

ห้องพักในโรงแรมของเรามี wifi ฟรีอาหารเช้าห้องพักพร้อมระเบียงและอื่น ๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก

น้ำแร่
อาหารเช้าฟรี

รีวิว

รีวิว 0
สร้างด้วย Sketch
from $ 36.00 /กลางคืน
27 / 06 / 2019
-
28 / 06 / 2019
ตัวเลือกอื่น ๆ
  • รับที่สนามบิน ($ 10.00)
  • การไปรับที่สนามบิน ($ 15.00)

รับการอัปเดตและอื่น ๆ

คิดอย่างรอบคอบถึงกล่องจดหมายของคุณ

รับการอัปเดตและข้อเสนอ:

* เราไม่เคยส่งสแปม